Specials

Privacy Policy for Turkgifts.com

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at https://www.turkgifts.com/contact-us.

At www.turkgifts.com we consider the privacy of our visitors to be extremely important. This privacy policy document describes in detail the types of personal information is collected and recorded by www.turkgifts.com and how we use it.

Log Files
Like many other Web sites, www.turkgifts.com makes use of log files. These files merely logs visitors to the site - usually a standard procedure for hosting companies and a part of hosting services's analytics. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date/time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. This information is used to analyze trends, administer the site, track user's movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies and Web Beacons
www.turkgifts.com uses cookies to store information about visitors' preferences, to record user-specific information on which pages the site visitor accesses or visits, and to personalize or customize our web page content based upon visitors' browser type or other information that the visitor sends via their browser.

DoubleClick DART Cookie

→ Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on www.turkgifts.com.
→ Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to our site's visitors based upon their visit to www.turkgifts.com and other sites on the Internet. 
→ Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL - http://www.google.com/privacy_ads.html

Our Advertising Partners

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include ....... 

While each of these advertising partners has their own Privacy Policy for their site, an updated and hyperlinked resource is maintained here: Privacy Policies.
You may consult this listing to find the privacy policy for each of the advertising partners of www.turkgifts.com.

These third-party ad servers or ad networks use technology in their respective advertisements and links that appear on www.turkgifts.com and which are sent directly to your browser. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies (such as cookies, JavaScript, or Web Beacons) may also be used by our site's third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on the site.

www.turkgifts.com has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.turkgifts.com's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites. You may find a comprehensive listing of these privacy policies and their links here: Privacy Policy Links.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites. What Are Cookies?

Children's Information
We believe it is important to provide added protection for children online. We encourage parents and guardians to spend time online with their children to observe, participate in and/or monitor and guide their online activity. www.turkgifts.com does not knowingly collect any personally identifiable information from children under the age of 13. If a parent or guardian believes that www.turkgifts.com has in its database the personally-identifiable information of a child under the age of 13, please contact us immediately (using the contact in the first paragraph) and we will use our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only
This privacy policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website and regarding information shared and/or collected there. This policy does not apply to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent
By using our website, you hereby consent to our privacy policy and agree to its terms.

Update
This Privacy Policy was last updated on: Wednesday, April 4th, 2018.
Should we update, amend or make any changes to our privacy policy, those changes will be posted here.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

TurkGifts.com kurumsal, kişisel ve ödeme bilgilerinizin güvenliğinin korunması adına çeşitli gizlilik ilkelerin göz önünde bulundurmaktadır.

İşbu gizlilik bildirimi, TurkGifts.com ile yaptığınız işlemlerde vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin güvenlik ve gizliliğine ilişkin politikaları ve uygulamaları açıklamaktadır.

TurkGifts.com adresini kullanarak bu gizlilik sözleşmesine dair uygulamalara ve yükümlülüklere sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz.

- TurkGifts.com, işbu Gizlilik Politikası maddelerini dilediği zaman web sitesi Gizlilik Sözleşmesi kısmında yayınlamak koşulu ile tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu şekilde değişen ya da yenilenen hükümler sitede yapılan yayınlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Üye ve kullanıcıların güncel şartları kontrol etmek için bu sayfayı belli aralıklarla ziyaret etmeleri gerekmektedir.

- Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soyadı, adres, telefon, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya kullanıcı adları ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. TurkGifts.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini TurkGifts.com’un işbirliği içinde olmadı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. TurkGifts.com aşağıda sayılan hallerde işbu hükümlerin dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

Bu durumlar; - Yasa, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve TurkGifts.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin Yetkisi idari ve/veya adli makamlar tarafından hukuk ve usul kurallarına Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin 
yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya koyulmalarıyla ilgili haller,
uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
gerekli olduğu hallerdir.

TurkGifts.com, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri yukarıda belirtildiği gibi kullanıcıları tanımlamak, kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek ve bu doğrultuda hizmet geliştirici faaliyetlerde bulunmak amacı ile kullanılabilir.

TurkGifts.com internet sitesinin 5651 sayılı kanunda belirtilen trafik verisi (log) saklama yükümlülüğü ayrıca saklıdır.

Web sitesi aracılığıyla edinilen kişisel bilgiler, kullanıcı veya üyelere daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunumu, çeşitli pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulunmak, irtibat kurmak, bilgi güncellemek ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

Üye ve kullanıcıların kredi Kartı ve havale bilgileri satın aldığınızı ürün ve hizmetlerin ödeme işlemini gerçekleştirmek ve bu işlemlerin sonucunda gerçekleşmesine uygun şekilde yapmak için kullanılır.

TurkGifts.com internet sitesinde herhangi bir satın alma gerçekleştirildiği durumlarda kredi kartı, son kullanma tarihi, CVV2 gibi verilen mali bilgilerin bankalar, kredi kartı şirketleri vb. 3. şahıslarla paylaşılacağı kabul edilmektedir. Bu bilgiler hiçbir şekilde kaydedilmeden silinmektedir. Bu bilgiler direkt olarak bankaların sunucularından geçtiği için bankalar haricinde ne TurkGifts.com ne de üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekilde görüntülenemez, saklanamaz, kopyalanamaz ve depolanamaz.

Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları TurkGifts.com’dan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşları tarafından online olarak müşteri ile gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler TurkGifts.com tarafından görüntülenmez.

TurkGifts.com, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. TurkGifts.com, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

TurkGifts.com, kullanıcılarının diğer kullanıcıların erişimine açık platformlarda kişisel bilgilerini paylaşmaları durumunda, bahsi geçen bilgilerin gizliliğinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar bu platformlarda açıkladıkları her türlü kişisel bilgiden kendileri sorumludurlar ve bu bilgilerin açıklanması sebebiyle doğan zararlardan TurkGifts.com sorumlu değildir.

TurkGifts.com, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Kullanım Şartları ile birlikte bir bütündür, birlikte yorumlanmalıdır.